0364388688 , khách hàng cần liên hệ với CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ TRĂN - CÁ SẤU NGỌC SƠN