Ngày 25/04/2023, Ủy Ban Nhân Dân Huyện Phú Giáo tổ chức Hội nghị chuyển đổi số tại hội trường Khối Dân Vận Huyện Phú Giáo.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, bà Trần Hồng Dung UVTV huyện ủy – Phó CT UBND huyện nhấn mạnh, chuyển đổi số đã và đang trở thành là xu thế tất yếu, và nằm trong ưu tiên phát triển của hầu hết các quốc gia trên thế giới.

 Thời gian qua, bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của UBND Tỉnh Bình Dương, với sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ từ các sở, ban, ngành liên quan cùng với sự chủ động tích cực của toàn ngành với tinh thần lấy người dân làm trung tâm và tiện ích, thuận tiện cho người sử dụng dịch vụ.

Ông Nguyễn Trọng Hồng Phúc –  TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP  tỉnh giới thiệu về Sàn Thương mại điện tử tỉnh

 Đây là Hội nghị triển khai Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Qua đó, đã giới thiệu Sàn thương mại điện tử tỉnh Bình Dương đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận chuyển đổi số, từng bước thực hiện tối ưu hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực tối ưu hóa hoạt động và lợi thế cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới cho doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế số quốc gia và trong từng ngành, lĩnh vực, tại địa phương.

Tại Hội nghị, các đại biểu được giới thiệu và trao đổi xoay quanh các nội dung, giải pháp về hiện trạng của doanh nghiệp sau dịch covid-19; hệ sinh thái chuyển đổi số doanh nghiệp ERPOne và các ưu đãi khi sử dụng phần mềm Odoo: hiện trạng chuyển đổi số doanh nghiệp trong đó là những cơ hội, thách thức với chuyển đổi số doanh nghiệp, phần mềm Odoo giúp người dùng có thể tự thao tác và thiết kế chức năng phù hợp với công việc quản lý doanh nghiệp, lịch làm việc của từng nhân sự, ……